CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN

Chương trình đào tạo nhân viên và kèm cặp nhân viên

 

Chương trình đào tạo nhân viên và kèm cặp nhân viên  được tổ chức nhằm đào tọa những  kĩ năng, nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho nhân viên Cellphone S, huấn luyện nguồn nhân lực có sẵn  cho các cấp quản lý, giúp tạo ra nguồn Quản Lý kế thừa tốt về mặt chất lượng và cả số lượng, tạo nền tảng phát triển vững mạnh cũng như tăng lợi thế cạnh tranh cho Công Ty Cellphone S.

 

Kèm cặp nhân viên là quá trình sau khi đã qua giai đoạn đào tạo các kỹ năng cho nhân viên, bên Công Ty VTI sẽ có các chuyên gia xuống công ty để hướng dẫn và đào tạo, xử lý các tình huống thực tế, trong quá trình làm việc, nhằm giúp cho nhân viên áp dụng các kiến thức đã được đào tạo trên lý thuyết vào quá trình thực tế.

 

Chương trình đào tạo nhân viên và kèm cặp nhân viên cho Công Ty Cellphone S sẽ đạt được mục tiêu như sau:

– Quản lý sẽ biết được thời điểm nào cần phải đào tạo nhân viên.
– Xây dựng phương pháp đào tạo nhân viên
– Quản lý biết chia nhóm nhân viên trong công ty và ứng với từng nhóm sẽ có cách đào tạo khác nhau để cùng nhau nhìn về một hướng để phát triển công ty và con người

Liên hệ

huỳnh ngọc như

21/4b phường tân thới nhất quận 12