CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYÊN CHÂN DUNG NGƯỜI QUẢN LÝ

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý tại Công ty Cellphone S nhằm đem lại cho người quản lý có cách nhìn cụ thể về vai trò, nhiệm vụ, nghĩa vũ của bản thân tại công ty.

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý sẽ đạt được các mục tiêu như sau: 

 

– Giúp cho các quản lý biết vài khái niệm thế nào là quản lý từ đó có nhận thức phải thay đổi bản thân cho phù hợp với vai trò của mình.
– Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị
– Thừa nhận các quyền lực có trong tổ chức và chọn lựa được phong cách lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu và mong đợi của công ty
– Nắm vững mong đợi của công ty đối với người quản lý
– Xây dựng và nâng cao hình ảnh người quản lý trong mắt nhân viên

Hình ảnh đào tạo Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý tại Công Ty Cellphone S

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

 

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

Chương trình huấn luyên chân dung người quản lý

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TẠI CÔNG TY CELLPHONE S

 

Chương trình huấn luận cho nhân viên

 

     1. Chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp

     2. Chương trình đào tạo văn hóa phục vụ ASK

 

Chương trình huấn luyện cho quản lý

 

Liên hệ

huỳnh ngọc như

21/4b phường tân thới nhất quận 12